370206_tabell_379746_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
370206_tabell_379746
statistikk
2019-03-05T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2019

Innhold

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt944 402765 108179 29417,7
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand389 496347 44642 0507,3
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS554 906417 662137 24410,4
 
EU28/EØS-land375 188334 06841 1207,0
Europeiske land utenom EU28/EØS-land80 29461 89818 3961,5
Afrika131 70096 05435 6462,5
Asia med Tyrkia316 485236 74879 7375,9
Nord-Amerika11 89711 0548430,2
Sør- og Mellom-Amerika26 53423 0673 4670,5
Oseania2 3042 219850,0