208121_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
208121_tabell
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Viser antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Polakker utgjør fortsatt den største gruppen innvandrere i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2015

Innhold