Tabell

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2015
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt804 963669 380135 58315,6
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand355 128327 06028 0686,9
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS449 835342 320107 5158,7
 
EU28/EØS-land342 333314 76227 5716,6
Europeiske land utenom EU28/EØS-land68 08054 06114 0191,3
Afrika104 63579 93124 7042,0
Asia med Tyrkia253 483187 64965 8344,9
Nord-Amerika10 56010 1304300,2
Sør- og Mellom-Amerika23 73820 7762 9620,5
Oseania2 1342 071630,0