Befolkningsendringer i kommunene 1951-1. januar 2009

Innhold

Arkiv for Befolkningsendringer i kommunene 1951- - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. mars 2008 1. januar 2009 Folkemengd 1. januar 2008 og endringar i 2007
27. mars 2008 1. januar 2008 Folkemengd 1. januar 2007 og endringar i 2006
12. april 2007 1. januar 2006 Folkemengd 1. januar 2006 og endringar i 2005
28. mars 2006 1. januar 2005 Folkemengd 1. januar 2005 og endringar i 2004
1. februar 2006 1. januar 2004 Folkemengd 1. januar 2004 og endringar i 2003
27. september 2004 1. januar 2003 Folkemengd 1. januar 2003 og endringar i 2002
25. september 2003 1. januar 2002 Folkemengd 1. januar 2002 og endringar i 2001
10. september 2002 1. januar 2001 Folkemengd 1. januar 2001 og endringar i 2000