92346_tabell_106233_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobsysut/hvert-10-aar
92346_tabell_106233
statistikk
2013-04-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Utdanning;Arbeid og lønn
no
true

Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)2011

Innhold

Personer 15 år og over, etter aktivitetsstatus og alder. 14.-20. november 2011. Antall og prosent
I alt15-24 år25-66 år67 år og over
Antall
I alt4 056 189654 2192 748 807653 163
Sysselsatte2 572 184349 1032 150 14772 934
Arbeidsledige48 1058 30739 75642
Pensjonister863 2014 375280 653578 173
Under utdanning281 054237 49143 5612
Andre291 64554 943234 6902 012
 
Prosent
I alt100,0100,0100,0100,0
Sysselsatte63,453,478,211,2
Arbeidsledige1,21,31,40,0
Pensjonister21,30,710,288,5
Under utdanning6,936,31,60,0
Andre7,28,48,50,3