6170_om_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobstud/hvert-10-aar
6170_om
statistikk
2002-11-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Utdanning;Bygg, bolig og eiendom
no
true

Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".