Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. november 2002 2001 60 prosent av studentene bor alene