Folke- og boligtellingen. Pendling (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt. Tall for pendling blir publisert i statistikken Sysselsetting, registerbasert.

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen. Pendling (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. desember 2002 2001 En av tre sysselsatte er pendlere