6164_om_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobpend/hvert-10-aar
6164_om
statistikk
2002-12-06T10:00:00.000Z
Befolkning;Arbeid og lønn
no
true

Folke- og boligtellingen. Pendling (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt. Tall for pendling blir publisert i statistikken Sysselsetting, registerbasert.

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".