Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)2011

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. desember 2012 2011 Mindre husholdninger over hele landet
2. september 2002 2001 Husholdningene blir stadig mindre - men store regionale variasjoner