Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)19. november 2011

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. februar 2013 19. november 2011 Én av seks bor i blokk
23. september 2002 2001 Nær to millioner bebodde boliger i Norge