110836_tabell_174043_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/aar
110836_tabell_174043
statistikk
2014-04-28T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false

Flyttinger2013

Innhold

Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting. Utvalgte kommuner
20132004 - 2013
InnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingNettoinnflytting
Oslo kommune28 84030 173-1 3331 173
Stavanger5 7846 627-843-5 772
Bergen9 7959 899-104-462
Trondheim8 4268 2072194 984
Tromsø2 7982 819-21-258