208422_tabell_210853_not-searchable
/befolkning/statistikker/familie/aar
208422_tabell_210853
statistikk
2014-12-12T10:00:00.000Z
Befolkning
no
false
Antall husholdninger i Norge 1. januar 2014. Stadig flere bor alene, men 60 prosent av alle voksne lever i et parforhold. Tre av fire barn bor med begge foreldrene.

Familier og husholdninger1. januar 2014

Innhold

Barn 0-17 år
201320141
1En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Se Statistikkens hovedside og Om statistikken.
Barn 0-17 år, i alt1 108 8481 111 493
Uten søsken212 753226 427
Med søsken896 095885 066
Alder
Barn 0-5 år372 785373 697
Barn 6-17 år736 066737 796