208422_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/familie/aar
208422_tabell
statistikk
2014-12-12T10:00:00.000Z
Befolkning
no
false
Antall husholdninger i Norge 1. januar 2014. Stadig flere bor alene, men 60 prosent av alle voksne lever i et parforhold. Tre av fire barn bor med begge foreldrene.

Familier og husholdninger1. januar 2014

Innhold