Statistisk årbok Årg. 028

Statistisk aarbok for kongeriket Norge 1908

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk aarbok for kongeriket Norge 1908

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 028

Utgiver

Det Statistiske centralbureau : Aschehoug [kommisjonær]

Emne

Folketall

Antall sider

234

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt