Statistisk årbok Årg. 120

Statistisk årbok 2001

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 676 tabeller og figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 676 tabeller og figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Årets utgave er den 120. i rekken og bærer denne gang preg av at Statistisk sentralbyrå feirer 125 år, samtidig som årboka feirer 120 år. I bokas innledning finner du derfor en artikkel om årbokas utvikling fra den første utgaven i 1880 og frem til i dag.

Mange av de historiske tabellene fra 2000-utgaven er nå tatt inn som ordinære tabeller i de enkelte kapitler.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 2001

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 120

Utgiver

Statistisk sentralbyrå : Gnist. Akademika [kommisjon]

Emne

Folketall

ISBN (trykt)

82-537-4959-7

ISSN

1892-7548

Antall sider

549

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt