Statistisk årbok Årg. 119

Statistisk årbok 2000

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 734 tabeller og figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 734 tabeller og figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Årets utgave er den 119. i rekken og bærer preg av årtusenskiftet. Hvert emne innledes med historisk statistikk. Mange av tabellene går tilbake til 1800-tallet og gir innblikk i utviklingen fram til i dag.

Årboken har fått et nytt nordisk kapittel med sammenlignbare tall for de nordiske land. Denne delen av årboka vil bli utvidet i kommende utgaver.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 2000

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 119

Utgiver

Statistisk sentralbyrå : ad Notam Gyldendal [kommisjon]

Emne

Folketall

ISBN (trykt)

82-537-4818-3

ISSN

1892-7548

Antall sider

576

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt