Statistisk årbok Årg. 117

Statistisk årbok 1998

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 572 tabeller og 67 figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 572 tabeller og 67 figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Årets utgave er den 117. i rekken.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 1998

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 117

Utgiver

Statistisk sentralbyrå : ad Notam Gyldendal [kommisjon]

Emne

Folketall

ISBN (trykt)

82-537-4552-4

ISSN

1892-7548

Antall sider

479

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt