Statistisk årbok Årg. 116

Statistisk årbok 1997

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 562 tabeller og 68 figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 562 tabeller og 68 figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Årets utgave er den 116. i rekken.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 1997

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 116

Utgiver

Statistisk sentralbyrå : ad Notam Gyldendal [kommisjon]

Emne

Folketall

ISBN (trykt)

82-537-4422-6

ISSN

1892-7548

Antall sider

479

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt