Statistisk årbok Årg. 115

Statistisk årbok 1996

Statistisk årbok 1996 er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 546 tabeller og 57 figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Statistisk årbok 1996 er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 546 tabeller og 57 figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 1996

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 115

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Folketall

ISBN (trykt)

82-537-4289-4

ISSN

1892-7548

Antall sider

447

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt