Statistisk årbok Årg. 101

Statistisk årbok 1982

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 1982

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 101

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Folketall

ISBN (trykt)

82-537-1787-3

ISSN

1892-7548

Antall sider

22, 494

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt