Statistisk årbok Årg. 012

Statistisk aarbog for kongeriget Norge 1892

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk aarbog for kongeriget Norge 1892

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 012

Utgiver

Det Statistiske centralbureau : Aschehoug [kommisjonær]

Emne

Folketall

Antall sider

161

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt