Inngåtte ekteskap blant innvandrere, etter kvinnens og mannens landbakgrunn og ektefellens innvandringsbakgrunn. 2016

Tilbake til artikkelen

Inngåtte ekteskap blant innvandrere, etter kvinnens og mannens landbakgrunn og ektefellens innvandringsbakgrunn. 20161
  I alt Ektefellens innvandringsbakgrunn
  Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Annen innvandringsbakgrunn Uoppgitt
1Minst en av partene bosatt i Norge.
Landbakgrunn            
I alt, innvandrerkvinner 4 504 1 558 2 025 75 149 697
Norden 408 235 127 10 14 22
Vest-Europa 343 152 147 3 14 27
EU- land i Øst Europa 1 217 201 902 4 19 91
Ikke EU- land i Øst- Europa 420 136 150 3 25 106
Asia med Tyrkia 1 481 608 454 47 57 315
Afrika 379 61 193 7 7 111
Nord- Amerika og Oseania 83 65 15 - 2 1
Sør- og Mellom- Amerika 173 100 37 1 11 24
Landbakgrunn            
I alt, innvandrermenn 4 766 747 2 025 107 114 1 773
Norden 526 272 156 5 36 57
Vest-Europa 529 212 203 5 33 76
EU- land i Øst Europa 1 361 25 887 1 7 441
Ikke EU- land i Øst- Europa 367 33 105 11 4 214
Asia med Tyrkia 1 247 87 418 72 13 657
Afrika 518 32 198 11 4 273
Nord- Amerika og Oseania 85 52 17 1 9 6
Sør- og Mellom- Amerika 133 34 41 1 8 49

Kontakt