Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 1998-2016

Tilbake til artikkelen

Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 1998-20161
Landbakgrunn 1998 2000 2005 2009 2015 2016
1Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge. Utenlandsk landbakgrunn gjelder innvandrere.
2Gruppen omfatter personer født i Norge med to norskfødte foreldre, norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte med én norskfødt forelder, norskfødte med én utenlandsfødt forelder og utenlandsfødte med to norskfødte foreldre.
Hele befolkningen 1,81 1,85 1,84 1,98 1,73 1,71
Innvandrere i alt 2,36 2,54 2,34 2,26 1,96 1,87
Resten av befolkningen2 1,77 1,78 1,77 1,93 1,69 1,67
Innvandrere med landbakgrunn fra:            
Europa: EU og EØS-land 1,72 1,92 1,87 2,06 1,78 1,76
Europa: Ikke EU-EØS land 1,95 2,59 2,13 2,11 1,98 1,98
Asia med Tyrkia 2,84 2,91 2,46 2,15 1,90 1,83
Afrika 3,53 3,38 3,31 3,27 2,85 2,82
Sør-og Mellom- Amerika 1,97 2,08 1,99 2,33 1,63 1,60
Nord-Amerika, Oseania 1,73 2,07 1,62 2,14 1,93 1,73

Kontakt