Sivilstand etter kjønn, innvandringsbakgrunn og landbakgrunn. Personer 17-24 år. Per 1. januar 2017. Absolutte tall og prosent

Tilbake til artikkelen

Sivilstand etter kjønn, innvandringsbakgrunn og landbakgrunn. Personer 17-24 år. Per 1. januar 2017. Absolutte tall og prosent
  Personer i alt Sivilstand
  I alt Menn Kvinner Gift Ugift Annen sivilstand Prosentandel som er gift
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Hele befolkningen, uansett alder 5 258 317 2 649 130 2 609 187 921 621 884 392 1 467 615 1 275 954 259 894 448 841 35 34
Hele befolkningen 17-24 år 540 737 279 829 260 908 2 688 6 743 277 031 253 712 110 453 1 3
Innvandrere i alt uansett alder 724 987 380 030 344 957 177 473 168 932 169 340 121 931 33 217 54 094 47 49
                       
Innvandrere 17-24 år 65 994 35 473 30 521 1 240 3 713 34 184 26 571 49 237 3 12
Av dette tidliginnvandrede 8 316 4 262 4 054 35 128 4 227 3 917 0 9 1 3
Norskfødte med innvandrerforeldre 17-24 år 22 168 11 495 10 673 134 383 11 353 10 259 8 31 1 4
Herav innvandrere fra:                      
Polen 6 020 3 093 2 927 119 349 2 971 2 574 3 4 4 12
Somalia 5 165 2 738 2 427 83 189 2 644 2 173 11 65 3 8
Afghanistan 4 875 3 709 1 166 76 203 3 631 956 2 7 2 17
Eritrea 3 813 2 530 1 283 179 177 2 344 1 078 7 28 7 14
Syria 3 731 2 675 1 056 212 439 2 453 602 10 15 8 42
Irak 3 460 1 858 1 602 29 152 1 828 1 434 1 16 2 9
Litauen 2 972 1 525 1 447 57 189 1 468 1 249 0 9 4 13
Thailand 2 381 1 040 1 341 4 84 1 035 1 253 1 4 0 6
Sverige 2 244 969 1 275 14 39 955 1 234 0 2 1 3
Tyskland 2 163 1 034 1 129 6 48 1 027 1 079 1 2 1 4
Russland 1 920 975 945 12 63 963 875 0 7 1 7
Filippinene 1 617 485 1 132 8 122 476 1 005 1 5 2 11
Iran 1 292 678 614 8 54 670 554 0 6 1 9
Kosovo 1 148 563 585 35 141 528 443 0 1 6 24
Pakistan 1 038 523 515 26 147 496 366 1 2 5 29
                       
Norskfødte med innvandrerforeldre 17-24 år                      
Pakistan 3 834 1 970 1 864 44 105 1 925 1 753 1 6 2 6
Vietnam 2 491 1 289 1 202 5 8 1 284 1 193 0 1 0 1
Sri Lanka 1 973 986 987 7 24 979 962 0 1 1 2
Tyrkia 1 685 887 798 28 80 856 712 3 6 3 10
Somalia 1 212 655 557 2 9 652 547 1 1 0 2
Bosnia-Hercegovina 1 025 513 512 1 7 512 505 0 0 0 1
Marokko 917 474 443 9 30 465 410 0 3 2 7
Kosovo 911 446 465 8 28 437 436 1 1 2 6
India 835 437 398 0 7 437 390 0 1 - 2
Iran 820 428 392 0 6 428 386 0 0 - 2

Kontakt