Notater 2020/04

Oppdatering med 2020-kommuner

Sentralitetsindeksen

Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Her beskrives en oppdatering av indeksen for 2020-kommunene.

Sentralitetsindeks for kommunene 2020 (Excel)

Notatet gir en beskrivelse av oppdateringen av sentralitetsindeksen for landets 356 kommuner. Kommunereformen var den viktigste grunnen til oppdateringen. Når kommunegrensene endres, må indeksen oppdateres. Samtidig har to års erfaringer med bruk av indeksen gitt grunnlag for en evaluering.

Det som kom fram i evalueringen var at metoden videreføres. Samtidig ble det avdekket feil i 2017-versjonen av indeksen. Derfor ble det utviklet nye rutiner for kvalitetssikring av produksjonen. Feilene var ikke av en slik art at opprettingen ga endringer i hovedmønsteret i kommunenes sentralitet, men en del kommuner hadde fått for lav sentralitet i 2017. Metodene for å avdekke disse feilene, og hvordan feil skal unngås i framtidige oppdateringer av indeksen, er beskrevet nærmere i kapittel 6 og 7.

Notatet gir en grundig dokumentasjon av produksjon og kvalitetskontroll. De som ikke har behov for teknisk dokumentasjon kan konsentrere seg om kapittel 2, figur 4.5 og kapittel 5, samt vedlegg A og B.

Om publikasjonen

Tittel

Sentralitetsindeksen. Oppdatering med 2020-kommuner

Ansvarlig

Even Høydahl

Serie og -nummer

Notater 2020/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1073-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

68

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt