Overgang til norsk statsborgerskap etter innvandringsgrunn og verdensdel 1990-2017, blant innvandrere som flyttet til Norge i perioden 1990-2007

Tilbake til artikkelen

Overgang til norsk statsborgerskap etter innvandringsgrunn og verdensdel 1990-2017, blant innvandrere som flyttet til Norge i perioden 1990-2007
  Familie Arbeid Flukt Utdanning
Antall innvandrere som flyttet til Norge 1990-2007        
I alt 133 981 67 980 87 328 36 062
EU/EØS-land 31 592 55 981 2 384 12 646
Europeiske land utenom EU/EØS land 12 855 1 636 32 246 3 675
Asia med Tyrkia 55 834 3 858 31 587 10 079
Afrika 17 492 889 19 040 4 926
Nord-Amerika 6 918 675 84 1 717
Sør- og Mellom-Amerika 7 463 3 996 536 2 273
Oseania 1 042 927 12 654
Statsløse 785 18 1 439 92
         
Andel innvandrere med norsk statsborgerskap 1990-2017 (prosent)        
I alt 53,9 5,9 72,5 12,4
EU/EØS-land 17,7 3,2 61,5 6,0
Europeiske land utenom EU/EØS land 61,9 34,4 58,1 24,9
Asia med Tyrkia 72,0 34,4 81,7 17,4
Afrika 77,8 15,1 82,1 15,0
Nord-Amerika 55,6 21,3 6,0 14,7
Sør- og Mellom-Amerika 3,0 1,0 74,4 1,5
Oseania 3,1 0,2 16,7 0,2
Statsløse 91,3 27,8 87,3 32,6

Kontakt