Samfunnsspeilet, 1995/4E

Norges befolkning gjennom 200 år

Publisert:

Norge har de siste 200 år gjennomgått store demografiske endringer. Vi gikk fra høy dødelighet, høy fruktbarhet og lav befolkningsvekst via en periode med høyt fødselsoverskudd til dagens situasjon. Nå kan nedgang i folketallet unngås bare dersom det blir betydelig oppgang i fruktbarheten, eventuelt kombinert med en viss nettoinnvandring fra utlandet.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.2 MB)

Kontakt