Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. Antall og prosent1
Bosettingskohort Personer med flyktningbakgrunn i alt Andel som hadde flyttet fra første bostedskommune før 1.1.2017 Prosent som hadde forlatt første bosettingskommune innen utgangen av
Bosettingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
1Omfatter også personer som har flyttet ut av landet.
2007 5 087 43 2 6 11 17 23 28 33 36 40 43
2008 6 055 40 2 5 10 16 22 28 32 37 40 -
2009 7 792 37 1 4 9 16 22 28 33 37 - -
2010 6 961 35 1 3 8 16 22 29 35 - - -
2011 6 933 27 1 4 7 14 20 27 - - - -
2012 7 220 19 1 3 7 14 19 - - - - -
2013 7 767 15 1 3 8 15 - - - - - -
2014 8 876 7 1 3 7 - - - - - - -
2015 13 253 2 1 2 - - - - - - - -
2016 17 281 4 4 - - - - - - - - -

Kontakt