Tabell

Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. Antall og prosent1
BosettingskohortPersoner med flyktningbakgrunn i altAndel som hadde flyttet fra første bostedskommune før 1.1.2017Prosent som hadde forlatt første bosettingskommune innen utgangen av
BosettingsåretÅr 2År 3År 4År 5År 6År 7År 8År 9År 10
1Omfatter også personer som har flyttet ut av landet.
20075 08743261117232833364043
20086 055402510162228323740-
20097 792371491622283337--
20106 9613513816222935---
20116 93327147142027----
20127 220191371419-----
20137 7671513815------
20148 8767137-------
201513 253212--------
201617 28144---------