Kommunene med høyest skår for forholdet mellom andel kvinner og menn med høyere utdanning, andel som jobber i privat sektor, og som jobber i en kjønnsbalansert næring. 2011

Tilbake til artikkelen

Kommunene med høyest skår for forholdet mellom andel kvinner og menn med høyere utdanning, andel som jobber i privat sektor, og som jobber i en kjønnsbalansert næring. 2011
Kommune Forholdet mellom menn og kvinner med høyere utdanning Forholdet mellom menn og kvinner i privat sektor Kommune Andel som jobber i en kjønns­balansert næring Kommune
Bærum 1,00 Oslo kommune 0,84 Oslo kommune 0,74
Asker 0,99 Bærum 0,83 Vadsø 0,72
Oppegård 0,98 Ørland 0,83 Bærum 0,70
Oslo kommune 0,93 Asker 0,82 Asker 0,69
Ås 0,93 Nesodden 0,81 Nesodden 0,69
Skedsmo 0,92 Oppegård 0,81 Oppegård 0,69
Ski 0,91 Frogn 0,81 Ås 0,69
Bardu 0,90 Ullensaker 0,80 Trondheim 0,67
Lørenskog 0,89 Nittedal 0,80 Hamar 0,67
Nesodden 0,87 Lillehammer 0,79 Frogn 0,66

Kontakt