Tabell

Kommunene med høyest skår for forholdet mellom andel kvinner og menn med høyere utdanning, andel som jobber i privat sektor, og som jobber i en kjønnsbalansert næring. 2011
KommuneForholdet mellom menn og kvinner med høyere utdanningForholdet mellom menn og kvinner i privat sektorKommuneAndel som jobber i en kjønns­balansert næringKommune
Bærum1,00Oslo kommune0,84Oslo kommune0,74
Asker0,99Bærum0,83Vadsø0,72
Oppegård0,98Ørland0,83Bærum0,70
Oslo kommune0,93Asker0,82Asker0,69
Ås0,93Nesodden0,81Nesodden0,69
Skedsmo0,92Oppegård0,81Oppegård0,69
Ski0,91Frogn0,81Ås0,69
Bardu0,90Ullensaker0,80Trondheim0,67
Lørenskog0,89Nittedal0,80Hamar0,67
Nesodden0,87Lillehammer0,79Frogn0,66