Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene

Tilbake til artikkelen

Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene
  Antall personer
Syria 9 143
Afghanistan 5 835
Eritrea 3 350
Irak 2 745
Iran 1 596
Etiopia 1 374
Statsløs 1 228
Somalia 919
Alle i mottak 28 955

Kontakt