Tabell

Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene
 Antall personer
Syria9 143
Afghanistan5 835
Eritrea3 350
Irak2 745
Iran1 596
Etiopia1 374
Statsløs1 228
Somalia919
Alle i mottak28 955