Statistiske analyser 083

Innvandring og innvandrere 2006

Hensikten med publikasjonen er å samle ulik statistikk som handler om innvandrerbefolkningen i Norge. Det er lagt vekt på å presentere tidsserier som sier noe om utviklingen innenfor forskjellige levekårsområder, og å oppdatere disse med så ferske tall som mulig. Det tas sikte på å oppdatere publikasjonen hvert år, annet hvert år i papirversjon og annet hvert år i en enklere Internett-versjon.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring og innvandrere 2006

Ansvarlig

Gunnlaug Daugstad

Serie og -nummer

Statistiske analyser 083

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

82-537-7090-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

164

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt