Statistiske analyser 050

Innvandring og innvandrere 2002

Mye oppmerksomhet er knyttet til innvandring og innvandreres situasjon i Norge, og det er et stort behov for informasjon. I publikasjonen "Statistiske analyser: Innvandring og innvandrere 2002" presenteres et faktagrunnlag. Statistisk sentralbyrå viser hvordan tallet på innvandrere har endret seg over tid, og beskriver sentrale aspekter ved innvandreres levekår, som utdanning, deltakelse på arbeidsmarkedet og inntekt.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring og innvandrere 2002

Ansvarlig

Benedicte Lie

Serie og -nummer

Statistiske analyser 050

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (trykt)

82-537-5044-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

117

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt