Statistiske analyser 033

Innvandring og innvandrere 2000

Hensikten med denne publikasjonen har vært å samle ulik statistikk som omhandler innvandrere i Norge. Særlig er det lagt vekt på å presentere tidsserier som forteller noe om utviklingen innenfor de ulike levekårsområdene. De fleste resultatene som presenteres her er publisert tidligere, men ikke i samlet form.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring og innvandrere 2000

Ansvarlig

Marte Kristine Bjertnæs

Serie og -nummer

Statistiske analyser 033

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (trykt)

82-537-4775-6

ISSN

1892-7521

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt