Statistiske analyser 020

Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

Innvandrere i Norge

Inn- og utvandring er med på å forklare folketilveksten i et land, uavhengig av om de som flytter har utenlandsk eller innenlandsk bakgrunn.

Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge. Denne publikasjonen er den forste som gir en samlet oversikt over innvandring og innvandrere belyst ved hjelp av Statistisk sentralbyrås statistikk. Samtidig rapporterer publikasjonen fra Innvandrerstatistikkprosjektet, som ble etablert i 1992 etter en avtale mellom Kommunal- og arbeidsdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere i Norge. Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

Ansvarlig

Kåre Vassenden

Serie og -nummer

Statistiske analyser 020

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISSN

1892-7521

Antall sider

269

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt