Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall

Tilbake til artikkelen

Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall1
  Norge Sverige Danmark
1Utenlandsfødte for Sverige.
Tyrkia 10 696 43 909 32 379
Polen 67 339 72 865 28 043
Irak 21 784 125 499 21 197
Somalia 20 976 40 165 9 951
Bosnia-Hercegovina 13 146 56 290 17 580
Pakistan 17 893 10 539 12 079
Vietnam 13 222 15 175 9 024

Kontakt