Tabell

Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall1
 NorgeSverigeDanmark
1Utenlandsfødte for Sverige.
Tyrkia10 69643 90932 379
Polen67 33972 86528 043
Irak21 784125 49921 197
Somalia20 97640 1659 951
Bosnia-Hercegovina13 14656 29017 580
Pakistan17 89310 53912 079
Vietnam13 22215 1759 024