Økonomiske analyser, 4/2015

Hvorfor faller fruktbarheten i Norge?

Publisert:

Endret:

Det har vært en langvarig trend i at kvinner utsetter når de får sitt første barn, men etter 2009 var det en sterkere utsettelse enn tidligere på 2000-tallet. I tillegg har det vært en langvarig trend i at andelen kvinner som får tre eller flere barn har gått ned. Begge forhold bidrar til nedgangen i samlet fruktbarhetstall siden 2010.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt