Økonomiske analyser, 4/2015

En analyse av fødselssannsynligheter i Norge de siste 15 årene

Hvem velger å få (flere) barn?

Publisert:

Siden 2009 har samlet fruktbarhetstall i Norge falt fra 1,98 til 1,76. Hvorvidt nedgangen vil fortsette, stoppe opp eller om fruktbarheten igjen vil ta seg opp, er et viktig spørsmål for framtidig samfunnsplanlegging. Vi gir en beskrivelse av utviklingen i overgangen til første, andre og tredje barn på 2000-tallet med fokus på betydningen av alder, utdanning, arbeid og innvandringsstatus.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt