100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Grenseløse fornavn

Publisert:

Når vi ser på motenavnene i Norge og Sverige i årene 1989-2004, er det påfallende at nesten all trafikk går fra Sverige til Norge. Det er nesten ingen påvirkning andre veien. Kan det tyde på at Philip og Oscar er på vei til topps på de norske navnelistene?

Bruken av fornavn er tydelig preget av moter. I én periode er et navn veldig populært, for så i en lang periode å være nesten helt glemt. Men, når et navn begynner å bli på moten, hvor kommer det fra og hvorfor? Trender sprer seg som bølger i vannet. I et slikt perspektiv er det nærliggende at det blir påvirkning mellom to så nærstående land som Norge og Sverige.

Unionsoppløsningen i 1905 kunne merkes i navnestatistikken. Antallet smågutter som fikk navnet Oskar i Norge, sank som en stein dette året. Historisk vet vi at navnetrendene i de to landene i noen grad har vært sammenfallende. I perioden 1880-1905 var Anna og Marie/Maria populære navn både i Sverige og Norge. På 1940-tallet ble Jan et populært navn i Sverige, mens han var konge i Norge på 1940-, 1950- og 1960-tallet. Anne var et toppnavn i Norge fra 1940 til 1980, mens Ann var et motenavn i Sverige på 1950-, 1960- og 1970-tallet.

Tomas ble et motenavn i Sverige på 1950-tallet og var blant de 10 mest brukte på 1960-tallet. I Norge var Thomas på topp-10 fra 1971 til 1995, topp-3 fra 1973 til 1990.

100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Er Norge fremdeles lillebroren i utviklingen av velferdsstaten? Kommer navnetrendene fra Sverige? Hvordan forklarer vi forskjellene i BNP-utviklingen de siste hundre år? I 2005 er det hundre år siden den svensk-norske unionen ble oppløst. I den anledning gir Statistisk sentralbyrå ut en jubileumspublikasjon. Artiklene i publikasjonen tar for seg utviklingen i de to landene på en del sentrale samfunnsområder gjennom det siste århundret i lys av norsk og svensk statistikk. Temaene inkluderer blant annet forskjeller og likheter i levealder og fruktbarhet, nasjonalregnskap, samboerskap, BNP-utviklingen, tidsbruk, boliganalyse, grensehandel, navnetrender, likestilling, valgdeltakelse og velferdsstaten. En del av artiklene vil også publiseres i SSB-magasinet.

Camilla begynte å bli populært i Sverige på 1960-tallet. I Norge var Camilla på 10-på-topplista fra 1976 til 1991. Thomas og Camilla er for øvrig typeeksemplene på navn som i Norge først ble populære i Oslo vest/Bærum og så spredde seg til hele landet.

Figurene 1-4 viser utviklingen av populariteten i Sverige og Norge av fire svært aktuelle navn.

Sara var det desidert mest brukte jentenavnet på 1980-tallet i Sverige. I Norge steg navnet jevnt og trutt, men nådde ikke 10-på-topp før i 2000. I 2002 var Sara mest brukt.

Emma var 1990-tallets totalt dominerende navn i Sverige og var på topp så sent som i 2003. I Norge kom Emma sent, men veldig godt i 2003. Ikke på 30 år har et jentenavn hatt så høy oppslutning.

Utvikling i popularitet for navnet Sara i Sverige og Norge. 1989-2004

Utvikling i popularitet for navnet Emma i Sverige og Norge. 1989-2004

Astrid Lindgrens navn

Er det bare slik at svenskene raskere plukker opp internasjonale navnetrender enn vi nordmenn gjør, eller er de eksportører av egne navn også? TV-serien "Vi på Saltkråkan" med blant annet Tjorven og den fagre Malin gikk på svensk TV på 1960-tallet og ble vist på norsk TV i mai 1976. Malin var ukjent i Norge fram til 1970, da begynte navnet å røre på seg, og fra begynnelsen av 1980-tallet gikk det rett til værs. I Sverige var Malin nest mest brukt på slutten av 1980-tallet og har siden falt tilbake. I Norge kulminerte Malin med 3. plass i 1998. Malin er et eksempel på et navn som først rørte på seg i østfold.

 

"Emil i Lønneberget" ble sendt første gang på norsk TV i februar 1977. Historien er som for Malin. Den store forskjellen er at Emil og Ida er "oldeforeldrenavn", og ville trolig ha kommet uavhengig av ugangskråken fra Katthult og hans søster. Emil var innom 10-på-topp i Sverige på 1990-tallet, mens i Norge er trenden fortsatt stigende.

 

Boken om Ronja Røverdatter kom i 1981 og filmen med samme navn gikk på norske kinoer i 1984/85. Ronja dukket først opp på den norske navnestatistikken på 1980-tallet og vokser jevnt, men er foreløpig bare kommet til 63. plass i 2003.

Markus var mest brukte guttenavn i Sverige i fire år fra 1992 til 1995. I denne perioden økte bruken i Norge jevnt, og i fire år fra 1999 til 2002 var Markus/Marcus helt på topp.

Tobias er guttenavnet som har økt mest i det siste i Norge. I 2003 hoppet navnet opp 11 plasser til andreplassen. I Sverige er Tobias veldig vanlig og hadde sin storhetstid på 1980- og 1990-tallet.


Utvikling i popularitet for navnet Markus i Sverige og Norge. 1989-2004

Utvikling i popularitet for navnet Tobias i Sverige og Norge. 1988-2003

Få navn fra Norge til Sverige

Mye tyder på at navnefloraen er blitt mer internasjonal de siste tiårene. Navn som er i farten i ett land, finnes i mange andre også. å gi TV skylden for dette, gir neppe store odds. Spørsmålet er om det er internasjonale strømmer som først kommer til Sverige, eller om påvirkningen virkelig går over Kjølen.

Fra Norge til Sverige finner vi bare Liv og kanskje Tuva . Liv var veldig sjeldent i Sverige for 25 år siden, og er nå på vei inn på listene. Kanskje har populariteten sammenheng med Liv Ullmann eller Liv Ullmann-oppkalte Liv Tyler, amerikansk skuespiller kjent fra de populære Ringenes Herre-filmene? Tuva ble populært i Norge før i Sverige, men interessen er økende i Sverige, særlig etter at TV-serien "Vi på Langedrag!" gikk på svensk TV sommeren 2002.

Astrid Lindgrens navn. Utvikling i popularitet i Norge 1880-2004. Andel av fødte.

Allikevel, hvis man skal trekke en konklusjon, må det være at svenske navnetopplister inneholder prognoser for norske. De senere svenske navnetopper er Philip, Erik og Oscar. Erik er samlet sett Sveriges mest brukte guttenavn og virket hevet over motebølger i begge land. Philip og Oscar kommer derimot som raketter i Norge og vi drister oss til å spå en topplass innen 10 år.
Kilder :

Svenska namn ( https://svenskanamn.alltforforaldrar.se/statistik/sverige ).

SCB: Fødselstall 1989-2004.

SSB: Navnestatistikk

Kontakt