Økonomiske analyser, 4/2014

Framtidas fruktbarhet: Færre barn eller eldre mødre?

Publisert:

Må vi justere forventningene om framtidas befolkningsvekst når barnetallene (samlet fruktbarhetstall) per kvinne går ned fra 2 til 1,8 på fem år, slik det har gjort fra 2009 til 2013? Ikke nødvendigvis, dersom årsaken bare er at barnefødsler utsettes og tas igjen senere – slik at kvinnene til slutt får like mange barn i løpet av livet som kvinner fikk tidligere. Men det er vanskelig å tallfeste hvor mye av en fruktbarhetsendring som skyldes når kvinner får barn. Hvis kvinner får stadig færre barn i løpet av livet, vil vi ha færre hender i arbeid til å forsørge framtidas pensjonister. Skyldes de lave barnetallene derimot utsatt foreldreskap, er konsekvensene for framtidas befolkningssammensetning langt mindre dramatiske.

Åpne og les artikkelen i PDF (797 KB)

Kontakt