Asylsøknader for hver måned i 2015, i alt og fra de fem viktigste landene

Tilbake til artikkelen

Asylsøknader for hver måned i 2015, i alt og fra de fem viktigste landene
  Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. 1-14. des
Syria 115 83 76 90 96 178 312 863 2 641 3 403 2 410 191
Eritrea 56 40 56 144 594 227 291 445 409 483 148 31
Afghanistan 70 40 58 60 148 265 324 448 634 2 033 2 545 219
Irak 24 16 12 11 10 22 28 73 553 1 342 830 44
Iran 5 9 12 13 12 20 7 42 95 403 635 71
                         
Totalt 601 532 537 582 1 225 1 143 1 391 2 325 4 945 8 666 8 163  

Faktaside

Kontakt