Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor

Publisert:

I likhet med året før toppet eritreere listen over skifte til norsk statsborgerskap i 2016. Personer med opprinnelse fra Somalia, Afghanistan og Irak følger på de neste plassene.

Figur 1. De ti største gruppene med overgang til norsk statsborgerskap etter tidligere statsborgerskap 2016

2016
Etiopia 428
Myanmar 440
Russland 457
Pakistan 475
Filippinene 567
Thailand 677
Irak 824
Afghanistan 999
Somalia 1200
Eritrea 1879

I alt ble det innvilget 13 700 norske statsborgerskap i fjor – 1 300 flere enn året før.

1 900 personer som opprinnelig kom fra Eritrea, ble norske statsborgere, av disse var 38 prosent barn. Deretter fulgte 1 200 som kom fra Somalia, 1 000 fra Afghanistan og 800 fra Irak.

Figur 2. Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn. 1985-2016

Menn Kvinner
1985 1472 1379
1986 1323 1163
1987 1237 1135
1988 1772 1592
1989 2423 2199
1990 2510 2247
1991 2691 2364
1992 2731 2401
1993 2954 2584
1994 5087 3691
1995 6740 5038
1996 6598 5639
1997 6015 6022
1998 4628 4616
1999 3939 4049
2000 4579 4938
2001 4953 5885
2002 4045 4996
2003 3441 4426
2004 3697 4457
2005 6089 6566
2006 5691 6264
2007 6737 8140
2008 4690 5622
2009 5143 6299
2010 5691 6212
2011 6667 7619
2012 5787 6597
2013 6116 7107
2014 6916 8420
2015 5779 6653
2016 6276 7436

Litt flere kvinner enn menn

54 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2016 var kvinner. Generelt er det de siste 18 årene litt flere kvinner enn menn blant dem som får innvilget norsk statsborgerskap hvert år.

Dersom vi ser på utvalgte enkeltland, finner vi større variasjoner i andelen kvinner. Blant personer med forrige statsborgerskap fra Thailand var hele 88 prosent kvinner, etterfulgt av Filippinene, Ukraina og Brasil med en kvinneandel på over 75 prosent.

Tre av ti er barn

30 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2016, var barn. Blant personer med tidligere somalisk statsborgerskap, utgjorde barna 45 prosent av de nye statsborgerne i 2016. Andelen barn blant dem som fikk innvilget norsk statsborgerskap, har vært synkende de siste fire årene.

Figur 3. Overgang til norsk statsborgerskap etter alder. 1985-2016

18 år eller eldre 0-17 år
1985 1621 1230
1986 1297 1189
1987 1278 1094
1988 1866 1498
1989 2505 2117
1990 2559 2198
1991 2807 2248
1992 2932 2200
1993 3270 2268
1994 5285 3493
1995 7091 4687
1996 7256 4981
1997 7299 4738
1998 5464 3780
1999 4475 3513
2000 5775 3742
2001 6984 3854
2002 5967 3074
2003 5204 2663
2004 5226 2928
2005 7847 4808
2006 7190 4765
2007 9774 5103
2008 7072 3240
2009 7710 3732
2010 7672 4231
2011 9510 4776
2012 7637 4747
2013 8387 4836
2014 10579 4757
2015 8975 3457
2016 9639 4073

Kontakt