Notater 2005/05

Spesifikasjoner, bearbeiding, flytdiagram for spørreskjemadelen av tellingen : Del II Vedlegg

Dokumentasjon av FoB2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av FoB2001. Spesifikasjoner, bearbeiding, flytdiagram for spørreskjemadelen av tellingen : Del II Vedlegg

Ansvarlige

Elisabeth Falnes-Dalheim, Anders Falnes-Dalheim, John Sjørbotten, Birgit Østvedt

Serie og -nummer

Notater 2005/05

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

145

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt