Faktahefter 

Dette er Kari og Ola 2006

Kvinner og menn i Norge

Innhold

Dette er Kari og Ola presenterer statistikk om kvinner og menn i det norske samfunn på en kort og lettfattelig måte. Ved hjelp av statistikk fra SSB belyses situasjonen og utviklingen på en rekke ulike samfunnsområder.

Dette er Kari og Ola presenterer statistikk om kvinner og menn i det norske samfunn på en kort og lettfattelig måte. Ved hjelp av statistikk fra SSB belyses situasjonen og utviklingen på en rekke ulike samfunnsområder.

Publikasjonen er utarbeidet av Agnes Aaby Hirsch (red.), Gro Flatebø, Ingrid Modig, Toril Sandnes, Vebjørn Aalandslid, Lotte Rustad Thorsen og Reid Jone Stene.

Kontakt