Samfunnsspeilet, 1999/5

Den som reiser langt, kommer ofte til kort

Publisert:

Kjartan Fløgstad har nyleg gjeve ut boka "Eld og vatn", historia om norske utvandrarar i Sør- Amerika. Her nyttar han mellom anna data frå Statistisk sentralbyrå. Forfattaren og Universitetsforlaget har samtykka i at Samfunnsspeilet får trykke eit utdrag frå boka, og vi har valt historia om norske sjømenn som mønstra av i Sør-Amerika. Blant dei var den seinare krigshelten Max Manus:

Åpne og les artikkelen i PDF (4.5 MB)

Kontakt