Arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak (15-74 år). Menn og kvinner, etter landbakgrunn. 2. kvartal 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak (15-74 år). Menn og kvinner, etter landbakgrunn. 2. kvartal 2016. Prosent
  Begge kjønn Menn Kvinner
Hele befolkningen 2,5 2,9 2,1
Innvandrere i alt 6,0 6,2 5,8
Bosnia-Hercegovina 3,7 3,9 3,5
Kosovo 6,5 6,7 6,3
Eritrea 6,6 6,3 7,0
Somalia 9,4 10,8 7,7
Afghanistan 6,5 5,9 7,6
Irak 8,8 8,2 9,7
Iran 6,0 6,0 6,1
Sri Lanka 5,6 4,6 6,6
Syria 4,5 5,0 3,7
Vietnam 5,2 5,2 5,3

Kontakt